Thủ tục cho vay mua xe ô tô trả góp năm 2023 | 

– ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

+ CMND/ CCCD :CMND/ CCCD của NV & NCV cùng NBL & NCBL (nếu có) còn hiệu lực

+ Xác nhận tình trạng hôn nhân (1 trong các loại chứng từ này)

Nếu đã kết hôn : Giấy đăng kí kết hôn

Nếu chưa kết hôn : Xác nhận độc thân còn hiệu lực

Nếu đã ly hôn : Quyết định ly hôn + Xác nhận độc thân còn hiệu lực

Nếu góa : Xác nhận độc thân còn hiệu lực + giấy chứng tử của vợ/chồng (nếu yêu cầu)

+ Xác nhận công việc đối với khách hàng thu nhập từ lương :

Hợp đồng lao động còn hiệu lực

  1. Sao kê tài khoản nhận lương 03 tháng gần nhất (có đóng dấu ngân hàng)
  2. Bảng lương/ xác nhận lương 03 tháng gần nhất + bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội (nếu có)
  3. Chứng từ thu nhập khác (nếu có)

+ Xác nhận công việc đối với khách hàng thu nhập từ kinh doanh hộ gia đình

  1. Sao kê tài khoản giao dịch kinh doanh 06 tháng gần nhất (có đóng dấu ngân hàng)
  2. Hóa đơn VAT nhập/ xuất hàng hóa của 03 tháng gần nhất
  3. Chứng từ thu nhập khác (nếu có)

+ Tài sản (nếu có): Tài sản do KH sở hữu chính chủ (nhà đất, xe ô tô,…)

+ Hình nhà ở: Hình chụp chính diện toàn cảnh mặt tiền rõ số nhà (nếu có) và nhìn rõ 2 bên cổng

 + Hình đường phía trước: Hình chụp đường phía trước gắn với mặt tiền nhà ở